- ΕΡΕΥΝΑ -

Ομάδες Εργασίας

έχουν ως στόχο την έρευνα, εκπαίδευση, συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα και προσφορά στους αντίστοιχους γνωστικούς τομείς

a) Υγρών Βιοψιών
b) Υποστηρικτικής και Παρηγορικής Αγωγής
c) Μετα-Αναλύσεων στην Ογκολογία
d) Κλινικών Δοκιμών αντινεοπλασματικών θεραπευτικών προσεγγίσεων
e) Μεταπτυχιακής και Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
f) Μεταφραστικής Έρευνας στην Ογκολογία
g) Παθολογοανατομίας και Μοριακής Ογκολογίας
h) Ανοσο Ογκολογίας
i) Διεπιστημονικής Ογκολογικής Αγωγής πολλαπλών ειδικοτήτων

Υποστηριζόμενη Έρευνα

a) Υγρές βιοψίες σε νεοπλασίες παχέος εντέρου
b) Υγρές βιοψίες σε νεοπλασίες παγκρέατος
c) Υγρές βιοψίες σε νεοπλασίες πνεύμονος και μελάνωμα
d) Ανοσολογική απάντηση στον καρκίνο αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας
e) Ανοσολογική απάντηση σε εγκεφαλικές μεταστάσεις
f) Συνέργεια ανοσολογικής απάντησης και ακτινοθεραπείας στον καρκίνο ορθού
g) Μετα-αναλύσεις στην Ογκολογίας
h) Μελέτη νευρογνωσιακής λειτουργίας σε νεοπλασίες μαστού

Συνεργαζόμαστε με τους παρακάτω φορείς

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας