- ΑΡΧΙΚΗ -

Καλωσήρθατε στην EMEKEN

Η εταιρεία ΕΜΕΚΕΝ έχεις ως στόχους την μελέτη της βιολογίας και κλωνικής ετερογένειας του καρκίνου, την διεξαγωγή και υποστήριξη της βασικής, μεταφραστικής, εφαρμοσμένης και κλινικής έρευνας στον καρκίνο. Επίσης αναπτύσσει και υποστήριζει νέες καινοτόμες διαγνωστικές και θεραπευτιές προσεγγίσεις ασθενών με καρκίνο .

about1

Εκπαίδευση

Ενημέρωση

Ευαισθητοποίηση

Στόχος

Στόχος είναι η εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού, ασθενών, επαγγελματιών υγείας, ερευνητών και πολιτείας για τον καρκίνο, την έρευνα στο πεδίο του καρκίνου, τις μεθόδους πρόληψης, διάγνωσης, μελέτης της βιολογίας και θεραπείας και η ανάπτυξη και υποστήριξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν και καταλήγουν σε όφελος (σωματικό, ψυχοκοινωνικό, ηθικό, συναισθηματικό, μορφωτικό) για τους ασθενείς με καρκίνο.

Δράσεις

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι αποκλειστικά επιστημονικοί, κοινωφελείς, φιλανθρωπικοί, ανθρωπιστικοί, κοινωνικοί, οικολογικοί, φυσιολατρικοί και πολιτιστικοί και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικοί.

ΕΜΕΚΕΝ

  1. Την προαγωγή  της ιατρικής επιστήμης και την άμεση ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.
  2. Την διεξαγωγή, υποστήριξη και προώθηση της κλινικής, μεταφραστικής, εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας και των εφαρμογών της στην ογκολογία (στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο), σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς.
  3. Την οργάνωση και το συντονισμό ερευνητικών προσπαθειών που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας, ανοσοβιολογίας, κλωνικής ετερογένειας και επιδημιολογίας των νεοπλασματικών νόσων, καθώς και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση των νεοπλασιών.
  4. Την εξασφάλιση πόρων, υλικοτεχνικών υποδομών, τεχνογνωσίας και διάθεση/χρήση τους για διεξαγωγή και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και προσεγγίσεων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας σε κακοήθεις νεοπλασίες
Συνεργαζόμαστε με τους παρακάτω φορείς

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας