- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -
Διεύθυνση

Γεωργίου Παπανδρέου 22-24
(2ος Όροφος, Ιωάννινα)
emeken_ioa@yahoo.com

Φόρμα Επικοινωνίας
Χάρτης
Συνεργαζόμαστε με τους παρακάτω φορείς

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας