- ΔΡΑΣΕΙΣ -

Δράσεις

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι αποκλειστικά επιστημονικοί, κοινωφελείς, φιλανθρωπικοί, ανθρωπιστικοί, κοινωνικοί, οικολογικοί, φυσιολατρικοί και πολιτιστικοί και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικοί.

 1. Την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και την άμεση ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.
 2. Την διεξαγωγή, υποστήριξη και προώθηση της κλινικής, μεταφραστικής, εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας και των εφαρμογών της στην ογκολογία (στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο), σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς.
 3. Την οργάνωση και το συντονισμό ερευνητικών προσπαθειών που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας, ανοσοβιολογίας, κλωνικής ετερογένειας και επιδημιολογίας των νεοπλασματικών νόσων, καθώς και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση των νεοπλασιών.
 4. Την εξασφάλιση πόρων, υλικοτεχνικών υποδομών, τεχνογνωσίας και διάθεση/χρήση τους για διεξαγωγή και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και προσεγγίσεων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας σε κακοήθεις νεοπλασίες
 1. Την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, διδασκαλίας και ενημέρωσης για επαγγελματίες υγείας, ερευνητές, ασθενείς, κοινό, πολιτεία στα κακοήθη νεοπλάσματα.
 2. Την πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου των προόδων της ιατρικής επιστήμης, τόσο στο διαγνωστικό και θεραπευτικό, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης, της πρόληψης και αγωγής υγείας.
 3. Την οργάνωση κάθε φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων όπως: ανακοινώσεων, διαλέξεων, επιστημονικών συγκεντρώσεων, συνεδρίων ελληνικών και διεθνών, με σκοπό την εκπαίδευση, ενημέρωση ερευνητών, ιατρών, κοινού, πολιτείας καθώς και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και γνώσεων πάνω στο αντικείμενο της Εταιρείας.
 1. Την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και των φορέων της δημόσιας διοίκησης στη σχέση της υγείας με τον καρκίνο, καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν και καταλήγουν σε όφελος (σωματικό, ψυχοκοινωνικό, ηθικό, συναισθηματικό, μορφωτικό) για τους ασθενείς με καρκίνο.
 2. Τη δημιουργία επιστημονικών προϋποθέσεων για πρόληψη του καρκίνου σε ομάδες πληθυσμού.
 3. Τη σύνδεση και συνεργασία της Εταιρείας με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις, του ελλαδικού και εξωελλαδικού χώρου, ιδίως με κρατικές υπηρεσίες, ιδρύματα, επιστημονικούς και άλλους φορείς, επί παντός θέματος το οποίο έχει σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας.
 4. Την συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για παροχή υγειονομικής φροντίδας και πρόληψης σε περιοχές που χρήζουν υγειονομικής και ιατρικής φροντίδας.
 5. Τη  δυνατότητα αγοράς, χρήσης ή αποδοχή δωρεάς/χορηγίας τεχνικού ή ιατρικού εξοπλισμού, αναλωσίμων και υλικών έρευνας, πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας καθώς και μεταφορικών μέσων για χρήση σύμφωνη με τους σκοπούς της Εταιρείας.
 6. Την  πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφόρηση, σε ότι αφορά τον  καρκίνο, την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ανακουφιστική φροντίδα ως  και   την ψυχολογική, συναισθηματική και πρακτική τους υποστήριξη.
Συνεργαζόμαστε με τους παρακάτω φορείς

Δράσεις Σύλλογου Ασθενών «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ»,

Ο Σύλλογος Ασθενών με νεοπλασία, φίλων και συγγενών, «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ», ιδρύθηκε την Νοέμβριο του 2016. Στόχος του Συλλόγου είναι να αλλάξει την αντίληψη ότι η ασθένεια αυτή, μαζί με την καταβολή του σώματος λόγω των θεραπειών, είναι ικανή να καταβάλλει και την ψυχή του ανθρώπου.

 

Φιλοδοξία όλων είναι ο Σύλλογος να γίνει:
• Στήριγμα στις δύσκολες στιγμές της διάγνωσης, του χειρουργείου και των θεραπειών.
• Χώρος ανταλλαγής εμπειριών & συναισθημάτων με στόχο την αλληλοβοήθεια.
• Δύναμη διεκδίκησης των δικαιωμάτων όλων των καρκινοπαθών (υγειονομικών, κοινωνικών, εργασιακών).
• Αφορμή για να ανατραπεί η αμηχανία της κοινωνίας και ο φόβος που συνοδεύει τον καρκίνο.

Η αποδοχή, η αναγνώριση η συμβολή και συνεργασία όλων, φορέων (Παν/μιο, Νοσοκομείο, τοπικές αρχές κ.λ.π) αλλά και των ιδιωτών, μας δίνουν μεγάλη χαρά γιατί νοιώθουμε ότι εκτιμούν τις δράσεις μας και τις αγκαλιάζουν. Εχουμε εδραιώσει μια άψογη συνεργασία με την Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και  του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, προς όφελος πάντα των ογκολογικών ασθενών.

Τα γραφεία μας  παραμένουν ανοιχτά  τις Δευτέρες το απόγευμα, έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς όλων.

Από τις Δράσεις Σύλλογου Ασθενών «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ»,

Χριστούγεννα! Μαθαίνουμε να βαφόμαστε ! Κάνουμε γούρια και μπισκοτόσπιτα για τους ασθενείς! Ευαισθητοποιούμε τα παιδιά! Κόβουμε την πίτα μας!
Οργανώσαμε διάφορες εκδηλώσεις, προκειμένου να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για θέματα που αφορούν τον καρκίνο.
Ασχοληθήκαμε αρχικά με την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου του συλλόγου καθώς και φυλλαδίου για τα δικαιώματα των ασθενών. Στήθηκε επίσης η προσωρινή ιστοσελίδα του συλλόγου και ενημερωτική σελίδα στο facebook.

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας