- Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας & Στοχεύσουσας Θεραπείας -

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας & Στοχεύσουσας Θεραπείας

Παρασκευή 27-28 Μαρτίου 2020 – Ιωάννινα

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Program Molecular Oncology_20.02

- Full Program Masterclass 2019 -

Dear Faculty experts, Dear trainees,

It is a pleasure and honour to welcome you all to Ioannina, the capital of Epirus and active cultural and scientific hub. Together, we shall provide focused training and information in key areas which are often not adequately covered in Oncology Curriculae or are by their nature difficult to teach in structured educational programs. We hope you enjoy this initiative, as well as the mountainous landscape of Epirus with its monuments, lakes, castles and churches.

This year’s Masterclass will be held in collaboration with the Department of Medical Oncology of the University of Ioannina DMO -UOI) and the Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) with the support of the Hellenic Group of Young Oncologists (ONEO). Critical thinking and analysis, interaction and networking are the foundations and also the aims of this educational outreach, emanating from an academic oncology department of the Greek North-West. We are looking forward to social/scientific networking between young Greek and Swiss trainees and faculty, as well as an exchange of variations and common patterns in way oncology and research are practiced. We hope you enjoy and that we will see you again in further masterclass events.

Yours truly,
George Pentheroudakis Roger Von Moos
Professor of Oncology, DMO-UOI SAKK President

View / Download Full Program Masterclass 2019

 

- 13ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας & Στοχεύουσας Θεραπείας -

Οργάνωση
Εταιρεία Μελέτης Κλωνικής Ετερογένειας της Νεοπλασίας – ΕΜΕΚΕΝ

Σε συνεργασία με την
Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής
29 & 30 Μαρτίου 2019
Ξενοδοχείο Du Lac

Εγγραφές:
Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο
σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης:
Το ­Πιστοποιητικό­ Παρακολούθησης ­θα­ δοθεί­ στους­ Συνέδρους­ μετά­ το­ πέρας των εργασιών­ του Σεμιναρίου. Βάσει­ της ­τελευταίας­ εγκυκλίου ­του­ ΕΟΦ, ­θα υπάρχει­ σύστημα ­καταμέτρησης ­του χρόνου­ παρακολούθησης.­ Με ­τη­ λήξη­ του Σεμιναρίου θα­ δίνεται­ πιστοποιητικό­ σε­ όσους­ έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον­ 60%­ των­ συνολικών­ ωρών­ του­ προγράμματος.­ Ο­ αριθμός­ Μορίων Συνεχιζόμενης ­Ιατρικής­ Εκπαίδευσης ­(CME-CPD) ­που ­θα ­χορηγηθεί­ στους Συνέδρους θα υπολογισθεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

- 8o Κλινικό Φροντιστήριο για Ειδικευόμενους Ογκολογικών Ειδικοτήτων -

Οργάνωση:
Εταιρεία Μελέτης Κλωνικής Εταιρογένειας της Νεοπλασίας (ΕΜΕΚΕΝ)

Σε συνεργασία με:
• Ογκολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Swiss Cooperative Oncology Group (SA.K.K.)

Ημερομηνίες:
7- 8 Δεκεμβρίου 2018

Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Du Lac,
Κ. Παπούλια & Ίκκου, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 59100

 

- 12ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας & Στοχεύουσας Θεραπείας -

12ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας & Στοχεύουσας Θεραπείας

Οργάνωση
Εταιρεία Μελέτης Κλωνικής Ετερογένειας της Νεοπλασίας – ΕΜΕΚΕΝ

Σε συνεργασία με την
Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής
30 & 31 Μαρτίου 2018
Ξενοδοχείο Du Lac

Εγγραφές:
Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο
σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης:
Το ­Πιστοποιητικό­ Παρακολούθησης ­θα­ δοθεί­ στους­ Συνέδρους­ μετά­ το­ πέρας των εργασιών­ του Σεμιναρίου. Βάσει­ της ­τελευταίας­ εγκυκλίου ­του­ ΕΟΦ, ­θα υπάρχει­ σύστημα ­καταμέτρησης ­του χρόνου­ παρακολούθησης.­ Με ­τη­ λήξη­ του Σεμιναρίου θα­ δίνεται­ πιστοποιητικό­ σε­ όσους­ έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον­ 60%­ των­ συνολικών­ ωρών­ του­ προγράμματος.­ Ο­ αριθμός­ Μορίων Συνεχιζόμενης ­Ιατρικής­ Εκπαίδευσης ­(CME-CPD) ­που ­θα ­χορηγηθεί­ στους Συνέδρους θα υπολογισθεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

 

- 7o Κλινικό Φροντιστήριο για Ειδικευόμενους Ογκολογικών Ειδικοτήτων -

7o Κλινικό Φροντιστήριο για Ειδικευόμενους Ογκολογικών Ειδικοτήτων

Οργάνωση:
Εταιρεία Μελέτης Κλωνικής Εταιρογένειας της Νεοπλασίας (ΕΜΕΚΕΝ)

Σε συνεργασία με:
• Ογκολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Swiss Cooperative Oncology Group (SA.K.K.)

Ημερομηνίες:
8- 9 Δεκεμβρίου 2017

Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Du Lac,
Κ. Παπούλια & Ίκκου, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 59100