Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας & Στοχεύσουσας Θεραπείας

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας & Στοχεύσουσας Θεραπείας

Παρασκευή 27-28 Μαρτίου 2020 – Ιωάννινα

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Program Molecular Oncology_20.02